Dịch vụ

Phần mềm

Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm với đội ngũ chuyên gia phần mềm có trình độ cao và dày dạn kinh nghiệm cùng với một đội ngũ lãnh đạo năng động và tiến bộ, IOT SOFT tự hào mình là một tổ chức có thể cung cấp các dịch vụ với chất lượng cao, đủ để đáp ứng những nhu cầu phức tạp nhất, những đòi hỏi khắt khe nhất về chất lượng sản phẩm và tinh thần trách nhiệm cao nhất với chi phí hợp lý trong thị trường phần mềm cạnh tranh gay gắt hiện nay.

Lĩnh vực hoạt động chính của IOT SOFTWARE VN:

+ Tư vấn giải pháp cho các dự án ứng dụng CNTT hỗ trợ công tác quản lý điều hành và tác nghiệp do nhu cầu thực tiễn đặt ra trên nhiều lĩnh vực.

+ Phân tích, thiết kế các hệ thống thông tin phục vụ công tác tin học hóa theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức.

+ Xây dựng hệ thống các phần mềm hỗ trợ quản lý, hỗ trợ điều hành tác nghiệp nhằm nâng cao công tác quản lý và phục vụ của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng các phần mềm chuyên ngành, các Website công ty, …

+ Triển khai, đào tạo các phần mềm cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

+ Cung cấp các Bộ sản phẩm phần mềm đóng gói của Microsoft, Symantec, IBM…

+ Cung cấp các gói dịch vụ xây dựng hệ thống Mạng, trung tâm tích hợp dữ liệu, các giải pháp truyền thông và các gói dịch vụ đào tạo CNTT.

Những sản phẩm chính của Công ty IOT SOFTWARE VN, hiện đang đóng góp không nhỏ vào quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong Doanh nghiệp, bao gồm:

+ Hệ thống Quản lý và điều hành Xuất vận chuyển Công ty Môi trường đô thị BH

+ Hệ thống An Ninh Sản Phẩm (Smart Security Picture)

+ Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc

+ Hệ thống Quản lý chuỗi bán lẽ

+ Hệ thống Quản trị Đại học ERP-EDU

+ Hệ thống eLearning Udema

+ Hệ thống Mạng xã hội nội bộ Social Network Local

+ Hệ thống Quản trị lịch làm việc và nhắc việc cho các cơ quan nhà nước

+ Hệ thống Quản lý trung tâm ngoại ngữ

+ Hệ thống Thương mại điện tử

+ Hệ thống Quản lý và cảnh báo thông tin cho Tổng công ty CP Việt Nam(Thái Lan)

+ Hệ thống Quản lý kho RFID(Shenghungchen Taiwan)

+ Hệ thống số hóa IOTCITY (https://iotcity.vn/)

+ Hệ thống quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ ERP MRP

+ Cổng Thông tin điện tử

+ Và nhiều sản phẩm khác...