Dịch vụ

Phần mềm

Dưới đây là những dịch vụ chất lượng mà chúng tôi cung cấp trong mảng Software:

 

Thiết kế website
Cung cấp một giải pháp tổng thể cho trang web mới mang đặc thù riêng của doanh nghiệp bạn.

 

Gia công phần mềm
Cung cấp dịch vụ gia công phần mềm trên nhiều hệ nền, lĩnh vực và công nghệ.

 

Phần mềm doanh nghiệp
Cung cấp những giải pháp đặc thù và các phần mềm tích hợp cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Tư vấn giải pháp
Cung cấp những giải giúp doanh nghiệp của bạn đạt được những mục tiêu chiến lược về công nghệ thông tin.