Dịch vụ

HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ VÀ TĂNG TỐC TẢI DỮ LIỆU MÁY CHẤM CÔNG

Các nhà máy với quy mô từ 10 nghìn tới 40 nghìn công nhân có số lượng máy chấm công lớn từ 60 tới 80 máy. Để đồng bộ dữ liệu của một máy chấm công lên máy chủ sẽ phải mất từ 5 tới 10 phút, đồng bộ dữ liệu của tất cả máy chấm công trong nhà mày sẽ mất nhiều giờ (từ 4 tới 8 giờ). Với phương châm thời gian là vàng, việc phải chờ đợi nhiều giờ cho việc đồng bộ dữ liệu là một sự lãng phí vô cùng to lớn. Để giải quyết vấn đề trên, Công ty IOTSOFTVN cung cấp hệ thống đồng bộ và tăng tốc tải dữ liệu máy chấm công giúp giảm thời gian đồng bộ dữ liệu lên máy chủ của tất cả máy chấm công trong nhà máy xuống dưới 10 phút. Giúp nhà máy tiết kiệm thời gian và sử dụng khoảng thời gian tiết kiệm trong việc gia tăng sản xuất và phát triển.

Giao diện hệ thống đồng bộ dữ liệu
giao diện tool

+ Góc bên trái màn hính chứa tùy chọn đồng bộ dữ liệu

 


- Tự động đồng bộ: bật hoặc tắt chế độ tự động đồng bộ
- Hẹn giờ: nếu tự động đồng bộ được bật thì sẽ đồng bộ sau số phút được đặt
- Kiểu lấy data: Chọn giữa lấy dữ liệu theo ngày hoặc lấy tất cả dữ liệu trên máy (khuyến cáo nên để mặc định đồng bộ theo ngày)
- Đồng bộ sau: Đếm ngược cho tới lần đồng bộ kế tiếp
- Từ ngày, Đến ngày: Là thời gian lấy dữ liệu trên máy chấm công (mặc định ngày hiện tại)

 

 

 

 

 

 

+ Khu vực chính thể hiện trạng thái từng máy chấm công

- Màu xanh và trạng thái OK : Là đã đồng bộ thành công.
- Màu đỏ và trạng thái mất kết nối: Vui lòng kiểm tra kết nối vật lý của máy
- Bên cạnh đó có thể hiện các thông tin như: Số dòng dữ liệu đã đồng bộ về server là bao nhiêu dòng cho lần đồng bộ đó
- Nút “Bắt đầu tất”, “Dừng tất”: Dùng để test kết nối và đồng bộ bằng tay.