Dịch vụ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRẢ THƯỞNG SỔ XỐ KIẾN THIẾT

Phần mềm hỗ trợ các đại lý, doanh nghiệp trong việc quản lý trả thưởng Xổ Số Kiến Thiết được phát biển và xây dựng bởi công ty IOTSOFTVN với đầy đủ các tính năng đa dạng như: Quản lý số lượng vé trúng, đại lý, nhóm đại lý, nhân viên, thống kê báo cáo, chi trả thưởng, phân loại ... Giúp việc trả thưởng cho các cá nhân, đại lý dễ dàng và thuận tiện
I. Trang chủ
- Hiển thị các thống kê chung của phần mềm cho phép người dùng quản trị được tình trạng hệ thống.
- Hiển thị kỳ vé, thống kê chi tiết vé số truyền thống, vé cào.
- Biểu đồ số lượng giải trúng từng loại vé, top 10 đại lý đã trả thưởng.

II. Các chức năng chính
- Quản lý danh mục Đại lý
- Quản lý giải thưởng vé
- Quản lý đợt phát hành
- Phân loại vé trúng
- Phiếu đề nghị chi trả
- Báo cáo, ...