Dịch vụ

PHẦN MỀM BOOKING XUẤT VẬN CHUYỂN

1. ĐẶT LỊCH THU GOM RÁC DỄ DÀNG, ĐƠN GIẢN
Chủ động thời gian trong việc thu gom, xử lý rác cho cá nhân, doanh nghiệp. Trên giao diện App Mobile, khách hàng có thể thấy được thông tin quan trọng như: Địa chỉ thu gom, ngày, giờ, loại chất thải,...

 

2. XEM CHI TIẾT LỊCH VÀ XÁC NHẬN
Hỗ trợ hiển thị thông tin chi tiết của lịch thu gom đã được đặt, để xác nhận và gửi phản hồi sau khi tài xế đã thu gom rác.
So sánh và kiểm tra được khối lượng rác thực tế đã xử lý và khối lượng khách hàng yêu cầu.

 

3. LỊCH SỬ BOOK LỊCH DỌN RÁC
Các cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng quản lý được các lịch đã book, dễ dàng quản lý tình trạng lịch đã đặt.