Dịch vụ

HỆ THỐNG AN NINH SẢN PHẨM (SECURITY PRODUCT)

Security Product là một ứng dụng dùng cho các doanh nghiệp, nhà máy để hổ trợ cho việc bảo mật, giám sát và báo cáo khi có sự cố trong hệ thống sản xuất và vận hành một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Xác thực và bảo mật bằng nhiều hình thức
Việc xác thực người dùng sẽ thông qua nhiều bước từ hệ thống người dùng của doanh nghiệp ngoài ra ứng dụng còn hỗ trợ xác thực ứng dụng từ bên thứ ba như Google (Gmail), Active Directory (AD), …


Tính năng thiết lập quản lý thiết bị
Hổ trợ khóa những ứng dụng không được phép sử dụng của thiết bị. Ngoài ra còn có thể chỉ định kết nối Wifi nội bộ của doanh nghiệp, nhà máy nhằm bảo mật tuyệt đối dữ liệu hình ảnh.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính năng cấu hình máy chủ nội bộ
Hỗ trợ chức năng cho phép người quản trị cấu hình máy chủ trực tiếp từ giao diện một cách đơn giản, dễ dàng như thiết lập thời gian kết nối, phiên làm việc, cấu trúc lưu trữ hình ảnh… Kèm theo đó là các thông báo hiển thị từ ứng dụng điện thoại của người dùng.


Tùy chỉnh kích thước, thông số, chữ ký hình ảnh đa dạng
Người dùng ứng dụng có thể tùy chỉnh các kích thước, độ phân giải của từng hình ảnh chụp được từ ứng dụng giúp giảm tải cho việc lưu trữ hình ảnh. Kèm theo đó ứng dụng còn hổ trợ việc sắp đặt vị trí, nội dung của chữ ký ảnh (Watermark).

 

Bảo mật, mã hóa và tối ưu hình ảnh
Chỉ cần người dùng chụp ảnh, thao tác gửi ảnh tới máy chủ sẽ được mã hóa và thuật toán tối ưu hóa hình ảnh đồng thời được thực hiện nhằm tránh tình trạng rò rỉ hình ảnh nội bộ của doanh nghiệp, nhà máy.